Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

bankcyfrowy.pl Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

– projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy PSD2 stanowiącej podstawę prawną dla stworzenia jednolitego rynku płatności w UE opartego o bezpieczne i bardziej innowacyjne usługi płatnicze na obszarze całej UE; wprowadzenia nowej kategorii dostawców – poszerzenia katalogu usług płatniczych o dwa nowe typy usług: usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service – PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (acconunt information service – AIS); modyfikacji zakresu wyłączeń; modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję; wprowadzenia małej instytucji płatniczej.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2225

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001075